Valtuustoaloite 8.3.2021

30.04.2021

Etelä-Karjalan malli käyttöön kouluissa

Lapuan kaupungin pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii sitkeästi yhteiskunnassamme ja kouluissa.Kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä kiusaaminen voi jättää vakavia koko elämän mittaisia ja syviä vaurioita. Kiusaaminen jättää jälkensä myös kiusaajaan.Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä ainoaa ratkaisumallia ei ole, mutta toimivaa mallia kannattaa monistaa. Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa ovat kummankin huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lapuan kaupungissa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi saadaan nykyistä selkeämmät ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.Kokoomuksen valtuutetut